Ahlerup & Partner

sidhuvud-150

   

Hem Ahlerup & Partner Tjänster Metoder NLP Kunder Partners Länkar Kontakt

Rosmodellen NLP-modellen

Målstyrning - Rosmodellen

 

Rosmodellen bygger på resultat inom 18 månader. Alla tidigare kända metoder bygger på resultatutveckling inom tre år.

 

Genom kreativitet och teamarbete utvecklas såväl medarbetare som ledare att vara stödjande och ge varandra frihet att utveckla sin personliga effektivitet.

 

Vi stimulerar strategiskt och långsiktigt tänkande hos både medarbetare och ledare.

 

Vi bidrar till tydligare helhetssyn på verksamheten och att broar byggs mellan grupper och individer.

 

Rosmodellen arbetar med hela eller delar av organisationer. Konceptets styrka är att det innehåller utarbetade metoder att införa och skapa bestående förbättringar, exempelvis nyckeltal. Nyckeltal är av vikt för att skapa utmaningar och resultat som är synliga för deltagarna.

 

Arbetet startar i ledningsgruppen. Ledningsgruppen skapar på så sätt en ny proaktiv kultur också ute i organisationen.

 

Förändringsprocesser bedrivs i en kombination av grupparbete, seminarier och individuell coaching.

 

 

©Ahlerup & Partner 2016