Ahlerup & Partner

sidhuvud-150

   

Hem Ahlerup & Partner Tjänster Metoder NLP Kunder Partners Länkar Kontakt

Rosmodellen NLP-modellen

NLP

 

Neuro - vår hjärna. Hur vi samlar och bearbetar information.

 

Lingvistisk - vårt språk. Hur vi kommunicerar med oss själva och andra.

 

Programmering - vårt beteende. Hur vi använder strategier och mönster.

 

NLP består av framgångsrika strategier, modeller och processer som ger dig ökad tillgång till dina resurser.

 

NLP är en av de snabbaste växande kommunikations- och förändringsmetoden i världen. När du lär dig NLP kommer du att förstå dina egna mönster och beteenden samt hur du kan förändra dem och därmed bli friare och ta makten över ditt liv. Du får kunskap om hur du kan hantera dina känslor och reaktioner samt

en fördjupad förståelse för andras beteende och reaktioner.

 

NLP är en metod för kommunikation och utveckling eller helt enkelt ett effektivt sätt att ta sig från A till B genom att använda sig av den inre och yttre kommunikationen.

 

Med NLP blir du uppmärksam på dina beteenden

Med NLP du blir uppmärksam på dina egna mönster och beteenden, hur du kan förändra dem och hur du kan uppnå större flexibilitet. Du får verktyg för hur du kan hantera dina känslor och reaktioner samt får fördjupad förståelse för andras reaktionsmönster.

 

Tanke, känsla och beteende hör ihop

Med NLP visar vi dig hur tanke, känsla och beteende hör ihop, hur du snabbt kan Byta tillstånd, hur du kan utnyttja alla dina egna resurser.

 

Att bli framgångsrik är ingen slump eller tur, det är ett resultat av medvetna handlingar och val.

 

Skapa din egen framtid

Med NLP kan du forcera dina hinder och hitta resurser som du behöver och kan skapa din egna framtid så som du vill ha den. Du kommer att upptäcka språkets betydelse, vad du kan åstadkomma med kroppen och knoppen. Hur du mobiliserar din egna kraft.

 

 

©Ahlerup & Partner 2016