Ahlerup & Partner

sidhuvud-150

   

Hem Ahlerup & Partner Tjänster Metoder NLP Kunder Partners Länkar Kontakt

A²U Grundpelare Grundantaganden Coaching NLP-utbildningar

Vad är NLP?

 

Neuro - vår hjärna. Hur vi samlar och bearbetar information.

 

Lingvistisk - vårt språk. Hur vi kommunicerar med oss själva och andra.

 

Programmering - vårt beteende. Hur vi använder strategier och mönster.

 

NLP består av framgångsrika strategier, modeller och tekniker som ger dig ökad tillgång till dina resurser.

 

NLP är en av de snabbast växande kommunikations- och förändringsmetoden i världen. När du lär dig NLP kommer du att förstå dina egna mönster och beteenden samt hur du kan förändra dem och därmed bli friare och ta makten över ditt liv. Du får kunskap om hur du kan hantera dina känslor och reaktioner samt

en fördjupad förståelse för andras beteende och reaktioner.

 

NLP är en metod för kommunikation och utveckling eller helt enkelt ett effektivt sätt att ta sig från A till B genom att använda sig av den inre och yttre kommunikationen.

 

 

 

 

 

©Ahlerup & Partner 2016