Ahlerup & Partner

sidhuvud-150

   

Hem Ahlerup & Partner Tjänster Metoder NLP Kunder Partners Länkar Kontakt

Ahlerup & Partner

 

Christina Ahlerup

 

Ahlerup & Partner startdes 1998 och drivs av Christina Ahlerup, som har en bakgrund inom HR med goda kunskaper om grupprocesser och ledarskap. Hon är också diplomerad NLP coach® och certifierad NLP-trainer.

 

Christina erbjuder hjälp med NLP coaching och utbildningar, teambildning ledarutveckling, medarbetarenkäter, arbetsmiljöarbete, personalrutiner, belöningssystem, chefsstöd, introduktion, lönepolicy, omorganisation, avveckling, kompetens, anställningskontrakt, förhandlingsstöd, personalhandbok, rekrytering och arbetsrättslig rådgivning.

 

Kreativitet – Utveckling – Lönsamt lärande = Kul

Se även www.a2u.se

christina Ahlerup

  

IMG_4563.JPGÅrets NLP utbildare 2013

Christina Ahlerup blev vald till årets NLP utbildare 2013 med följande motivering ”Christina skapar ett bra inlärningsklimat genom att använda NLP’s verktyg på ett kongruent sätt. Hon genomför utbildningar på ett enkelt, elegant och effektivt sätt vilket skapar goda förutsättningar för inlärning. Christina har genom sin utstrålning och sitt engagemang inspirerat många att lära och använda NLP”.

 

 

©Ahlerup & Partner 2016